M कनेक्टर

एम कनेक्टर के हो?

M कनेक्टर निश्चित आकारको युग्मन थ्रेड भएको वाटरप्रूफ गोलाकार कनेक्टर हो, M5 कनेक्टर, M8 कनेक्टर, M9 कनेक्टर, M12 कनेक्टर, M14 कनेक्टर, M16 कनेक्टर, M23 कनेक्टर, 7/8 कनेक्टर, अक्षर M पछाडिको नम्बर युग्मनको व्यास हो। mm मा थ्रेड, उदाहरणका लागि, M12 कनेक्टरमा 12mm कपलिंग थ्रेड छ।

M कनेक्टरहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, फिल्ड वायरेबल कनेक्टर, ओभरमोल्डेड केबल, प्यानल माउन्ट कनेक्टर, स्प्लिटर, टर्मिनेशन रेसिस्टर, एसएमडी कनेक्टर।