PVC VS PU VS PUR VS TPU, वाटरप्रूफ कनेक्टरको लागि केबल ज्याकेट, कुन राम्रो छ?